Theos Audi A4

   Theo har dokumenterat ett mycket fint bilstereo bygge, så jag fick jag dela upp dem på tre sidor. Det är den här mängden på bilder som jag vill ha!

Theo planerar att tävla nästa år (2006), kika in R40 för att se systemskissen. 

1. Kabeldragning 1. R40 systemet
2. Båslådebygge samt slutstegsrack 
3. Framdörrarna