Pelle Widens Multimedia anläggning i Mercan

   Pelle har tävlat i ett par år med sin röda Merca, har du nån gång funderat på hur han har byggt? Ta ett kik här då!
1. Kabeldragning
2. Midd, Subb samt Surround.
3. Skuffen
4. Instrumentbrädan