Tony Jeppssons Golf IV -99

 
Denna gröna, högt spelande golf är tillsalu! Fler bilder från byggets gång kommer!