Slutstegen

   Har för i år (-06) skaffat mig ett par nya steg, närmare bestämt två GZUA 4125SQ (länken går till Ground Zeros hemsida) Jag har alltså gått ifrån det jag så länge rekommenderat, femkanalare! 
Nya GZUA 4125SQ: Gamla GZHA 5125X:
1. Bygger slutstegsrack  1. Del 1 
2. Bygger cover och klär denna 2. Del 2
3. Skruvar dit steg och monterar i bil 3. Del 3